Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
rok ilo¶ć wej¶ć
2011-2021 49 244 866
2022
  
Wyszukiwarka obiektów
Darmowy Kurs CSSDarmowy Kurs CSS
j            REKLAMA            
    
 
 
AKTUALNE PRZEPISY:

Szczegółowe informacje dotycz±ce przepisów o działalno¶ci i kategoryzacji obiektów campingowych:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 18 LISTOPADA 2020 R.
   W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU USTAWY O USŁUGACH HOTELARSKICH ORAZ USŁUGACH PILOTÓW WYCIECZEK
   I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH


OBWIESZCZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
   W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZˇDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY W SPRAWIE OBIEKTÓW HOTELARSKICH
   I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ¦WIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE


ZAŁˇCZNIK NR 3 DO ROZPORZˇDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
   W SPRAWIE OBIEKTÓW HOTELARSKICH I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH Sˇ ¦WIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE (dot. campingów)
 
             REKLAMA            


 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50