Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Antal besökare:
Darmowy Kurs CSS
WARSAW
Darmowy Kurs CSS

 
 
Denna katalog är den exklusiva egenskapen hos den polska camping- och husvagnsförbundet. Alla rättigheter reserverade! All reproduktion, reproduktion, installation, offentlig visning, distribution och användning av katalogen eller delar därav utan PFCC: s samtycke är strängt förbjudet.
OBJEKTAR I STORA STÄDER
antal objekt: 35, inklusive PFCC-medlemmar: 35
Detaljerad information om föremålen kan erhållas genom att klicka på namnen på bergskedjor under kartan.

WARSZAWA OCH OMGÅNGAR
nomber of objects: 5, including PFCC members: 5
PFCC MEDLEMMAR
För mer information klicka på symbolen på kartan.
    campingplatser    övriga objekteri
Detaljerad information om varje objekt kan erhållas genom att klicka på objektets namn.
foto ort (namn), nr, kategori, voivodskap öppen karta kapacitet /
rumS
bungalows
plats
boende
  rabatter topp
PFCC
kort
CCI
  Warszawa   (WOK)  n. 90     
  Masoviens
1.01 - 31.12  130/26                      
  Warszawa   (Majawa)  no. 123  
  Masoviens
1.01 - 31.12  200 /
--
                   
  Bielawa   (WAWA CAMP)  n. 227
  Masoviens
1.06 - 30.09  50/---                      
  Kaputy   (Camping 222 Kaputy)  n. 222
  Masoviens
  Micha³owice-Wie¶  (Hotel Venecia Palace) n. 184
  Masoviens
1.01 - 31.12  200/100                    
KRAKOW
nomber of objects: 5, including PFCC members: 5
PFCC MEDLEMMAR
För mer information klicka på symbolen på kartan.
    campingplatser    övriga objekteri
Detaljerad information om varje objekt kan erhållas genom att klicka på objektets namn.
foto ort (namn), nr, kategori, voivodskap öppen karta kapacitet /
rumS
bungalows
plats
boende
  rabatter topp
PFCC
kort
CCI
  Kraków   (Smok)  n. 46    
   Lillpolens
1.01 - 31.12  200/15                    
  Kraków (Camping Adam) no. 49 
 
 Lillpolens
1.04 - 30.10  50 /
---
                   
  Kraków   (Clepardia)  no. 103    
  Lillpolens
15.04 - 15.10  200 /
32
                   
  Kraków   (Krakowianka)  no. 171  
  Lillpolens
1.01 - 31.12  600 /
125
                   
WROC£AW OCH OMGÅNGAR
nomber of objects: 3, including PFCC members: 3
PFCC MEDLEMMAR
För mer information klicka på symbolen på kartan.
    campingplatser    övriga objekteri
Detaljerad information om varje objekt kan erhållas genom att klicka på objektets namn.
foto ort (namn), nr, kategori, voivodskap öppen karta kapacitet /
rumS
bungalows
plats
boende
  rabatter topp
PFCC
kort
CCI
  Wroc³aw   (Stadion)  n. 117  
  Nedre Schlesiens
1.05 - 15.10   300/---                    
  Oborniki ¦l±skie   (Tramp)  n. 235 
 
 Nedre Schlesiens
1.05 - 31.10  100/43                      
  Oborniki ¦l±skie  (Pod Topol±) n. 236 
 
 Nedre Schlesiens
1.05 - 31.10  200/65                      
  Sulistrowice  n. 271
  Nedre Schlesiens
1.01 - 31.12  380/84                      
POZNAÑ
nomber of objects: 1, including PFCC members: 1
PFCC MEDLEMMAR
För mer information klicka på symbolen på kartan.
    campingplatser    övriga objekteri
Detaljerad information om varje objekt kan erhållas genom att klicka på objektets namn.
foto ort (namn), nr, kategori, voivodskap öppen karta kapacitet /
rumS
bungalows
plats
boende
  rabatter topp
PFCC
kort
CCI
  Poznañ   (Malta)  n. 155     
 
 Storpolens
1.01 - 31.12  380/182                    
PFCC MEDLEMMAR
För mer information klicka på symbolen på kartan.
    campingplatser    övriga objekteri
Detaljerad information om varje objekt kan erhållas genom att klicka på objektets namn.
foto ort (namn), nr, kategori, voivodskap öppen karta kapacitet /
rumS
bungalows
plats
boende
  rabatter topp
PFCC
kort
CCI
  Gdañsk   (Stogi)  no. 218      
 
 Pommerns
25.04 - 5.10  450 /
200
                     
  Gdañsk   (Przy Wydmach)  no. 114  
 
 Pommerns
1.05 - 30.09  600 /
100
                     
  Gdañsk   (Camping69 Orlinek)  no. 69
  Pommerns
1.05 - 30.09  500 /
130
                   
  Sopot (Camping & Resort Park 45) no. 45 
  Pommerns
1.01 - 31.12  1 000 /
200
                   
  Sopot   (Metropolis)  no. 19  
 
 Pommerns
1.05 - 30.09  1 000 /
90
                   
PFCC MEDLEMMAR
För mer information klicka på symbolen på kartan.
    campingplatser    övriga objekteri
Detaljerad information om varje objekt kan erhållas genom att klicka på objektets namn.
foto ort (namn), nr, kategori, voivodskap öppen karta kapacitet /
rumS
bungalows
plats
boende
  rabatter topp
PFCC
kort
CCI
  Katowice  n. 215     
 
 Schlesiens
1.01 - 31.12  150/40                    
  D±browa Górnicza (Eurocamping) n.  40 
 
 Schlesiens
8.05 - 31.12  120/48                    
PFCC MEDLEMMAR
För mer information klicka på symbolen på kartan.
    campingplatser    övriga objekteri
Detaljerad information om varje objekt kan erhållas genom att klicka på objektets namn.
foto ort (namn), nr, kategori, voivodskap öppen karta kapacitet /
rumS
bungalows
plats
boende
  rabatter topp
PFCC
kort
CCI
  Szczecin (Camping Marina PTTK) n. 25
  West Pommerns
1.01 - 31.12  340/76                      
För mer information klicka på symbolen på kartan.
    campingplatser    övriga objekteri
Detaljerad information om varje objekt kan erhållas genom att klicka på objektets namn.
foto ort (namn), nr, kategori, voivodskap öppen karta kapacitet /
rumS
bungalows
plats
boende
  rabatter topp
PFCC
kort
CCI
  Bia³ystok   (OSW Dojlidy)  n. 166
  Podlasiens
1.04 - 31.10  60/ ---                    
  Bielsko-Bia³a   (Ondraszek)  n. 57  
  Schlesiens
1.04 - 31.10  150/60                    
  Bielsko-Bia³a   (Beskid)  n. 99 
  Schlesiens
15.05 - 31.10  150/---                      
  Elbl±g  n. 61    
   Ermland-Masuriens
1.05 - 30.09  150/20                      
  Grudzi±dz  n. 134   
 
 Kujavien-Pommerns
1.05 - 30.09  330/132                    
  Olsztyn   (Hotel Pirat & SPA)  n. 73   
 
  Ermland-Masuriens
1.01 - 31.12  200/110                    
  Olsztyn   (Ukiel)  n. 16
   Ermland-Masuriens
1.04 - 30.09  200/---                      
  Tarnów (Pod Jab³oniami) n. 202 
 
  Lillpolens
1.01 - 31.12  260/110                      
  Toruñ   (Tramp)  n. 33     
  Kujavien-Pommerns
1.01 - 31.12  320/118                    
  Toruñ   (Przystañ Toruñ)  n. 64
  Kujavien-Pommerns
1.06 - 30.09  40/---                    
 
 
               LINKS               
 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Pu³awska 102 lok. 2, tel. +48 22 810 60 50

www.pfcc.eu