Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
rok liczba odwiedzin
2024
Wyszukiwarka
Darmowy Kurs CSS
WARSZAWA
booked.net
Darmowy Kurs CSS
j

            REKLAMA            

 
 
KARNET CAMPINGOWY CCI

Co to jest Karnet Campingowy CCI
Miło¶nikom campingów, którzy chc± mieć pewno¶ć w uzyskaniu miejsca, jak również możliwo¶ć uzyskania zniżek na campingach polskich
i zagranicznych w wysoko¶ci do 10% w sezonie turystycznym, a do 25 % poza sezonem, PFCC proponuje zakup Karnetu Campingowego CCI.
Karnet campingowy wydawany jest przez Międzynarodow± Federację Campingu i Caravaningu i rozprowadzany przez narodowe organizacje campingowe.
Karnet campingowy stanowi dowód tożsamo¶ci, potrzebny do zdeponowania w administracji dowolego kempingu na terenie Europy, dzięki czemu z powodzeniem zastępuje paszport.
Posiadacz karnetu oraz wszystkie osoby, podróżuj±ce z nim tym samym samochodem (ł±cznie do 7 osób) s± objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialno¶ci cywilnej oraz ubezpieczeniem od nieszczę¶liwych wypadków.
Obowi±zuje ono wył±cznie na terenie campingu.
Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania do maksymalnej kwoty 2,5 miliona SFr (franków szwajcarskich).
Karnet ważny jest przez 1 rok od daty jego wystawienia.
Jak kupić Karnet Campingowy CCI
Karnet Campingowy CCI można zakupić:
1.   bezpo¶rednio w biurze Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu [od poniedziałku do pi±tku w godz. 10.oo-14.3o]
2.   wysyłkowo, za po¶rednictwem poczty lub przez internet.
Kupuj±c karnet w biurze Federacji należy:
na miejscu wypełnić wniosek o karnet, który znajduje się w biurze PFCC oraz dokonać zapłaty w kwocie 45,oo zł. Karnet otrzymuje się od ręki.
Kupuj±c karnet wysyłkowo, za po¶rednictwem poczty lub przez internet należy:
1. Wypełnić wniosek o karnet (wniosek do wyboru w wersji pdf lub doc.):
     
2. Dokonać wpłaty w kwocie 53,oo zł (karnet CCI 45 zł + koszt wysyłki 8 zł)
    na konto Federacji nr 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168
3. Wypełniony wniosek przesłać do biura Federacji e-mailem lub poczt±, wraz z potwierdzeniem zapłaty za karnet.
Po otrzymaniu wypełnionego wniosku i dowodu wpłaty Federacja prze¶le karnet na podany adres w terminie ok. 15 dni.
Zasady ubezpieczenia odpowiedzialno¶ci cywilnej w ramach międzynarodowej karty campingowej w 2018 roku [wersja angielska i polska]
Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaprasza do zakupu karnetu w Federacji.
Adres biura Federacji:
POLSKA FEDERACJA CAMPINGU I CARAVANINGU
02-620 Warszawa, ul. Puławska 102 lok. 2

tel. 22 810 60 50
e-mail: biuro@pfcc.eu
Cena karnetu wynosi :
» 45 zł - przy zakupie w biurze PFCC
» 53 zł (karnet CCI 45 zł + koszt wysyłki 8 zł) - przy wysyłce poczt±
UWAGA:
W zwi±zku z tym, że Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu zaprzestała od 2012 roku wydawania broszur do karnetów z wykazem campingów udzielaj±cych zniżek na karnety CCI, aktualny wykaz obiektów polskich, które udzielaj± zniżek na karnety CCI, znajduje się na stronach internetowych PFCC:
 Wykaz campingów europejskich udzielaj±cych zniżek na karnety CCI (Wykaz F.I.C.C.)
 
 


dodaj obiekt

Jak skategoryzować obiekt


            REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50