Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść w 2021:
  
Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS            REKLAMA            
    
 
 
Informacja stanowi wyłączną własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie całości
lub w części bez zgody PFCC jest zabronione.
AKTUALNO¦CI


Informujemy, że w zwi±zku z pandemi± koronawirusa kontakt z biurem PFCC wył±cznie przez:
telefon nr 519 827 198 (poniedzialek - piątek w godz. 9.3o-16.oo) lub przez e-mail: biuro@pfcc.eu


 
6.02.2021
Otwarcie hoteli i obiektów noclegowych od 12.02.2021 r.

Rz±d łagodzi czę¶ć obostrzeń zwi±zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19. W zwi±zku ze stabilizacj± sytuacji pandemicznej stopniowo otwierane s± kolejne obiekty i placówki turystyczne. Nowe zasady zostaj± wprowadzone warunkowo, na dwa tygodnie, od 12 lutego. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego otwarte zostaj± m.in. hotele i obiekty noclegowe (do 50% dostępnych pokoi). Posiłki dla go¶ci serwowane mog± być tylko do pokoi, na ich życzenie. Dla konsumpcji na miejscu restauracje w obiektach pozostaj± zamknięte. Mog± one (tak jak do tej pory) wydawać tylko posiłki na wynos i w dowozie.
Należy stosować wszystkie dotychczasowe zasdady bezpieczeństwa oraz przestrzegać reżimu sanitarnego.


 
1.02.2021
Objęcie branży kempingowej działaniami osłonowymi w trakcie pandemii COVID-19

Polska Federacja Campingu i Caravaningu informuje, że we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę Ministrów rozporz±dzenia w sprawie przedłużenia i rozszerzenia o branżę kempingow± pomocy z tarczy branżowej.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:
Rozporz±dzenie Rady Ministrów


 
1.02.2021
Nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i obywateli od 1 do 14 lutego 2021 r.

Rz±d RP ogłosił nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i obywateli od 1 do 14 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii publiokuje je na swojej stronie internetowej.
Prożej prezentujemy te zasady:
Nowe zasady funkcjonowania w okresie 1-14.02.2021 r.


 
6.02.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.


 
1.02.2021
PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek na campingach.

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.


Zobacz wcze¶niejsze informacje z lat 2017-2021

       

 
 


            REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50