Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
rok liczba odwiedzin
2024
Wyszukiwarka
Darmowy Kurs CSS
WARSZAWA
booked.net
Darmowy Kurs CSS
dodaj obiekt

Jak skategoryzować obiekt            REKLAMA            


 
 
KARNET CAMPINGOWY CCI

Co to jest Karnet Campingowy CCI
Miło¶nikom campingów, którzy chc± mieć pewno¶ć w uzyskaniu miejsca, jak również możliwo¶ć uzyskania zniżek na campingach polskich
i zagranicznych w wysoko¶ci do 10% w sezonie turystycznym, a do 25 % poza sezonem, PFCC proponuje zakup Karnetu Campingowego CCI.
Karnet campingowy wydawany jest przez Międzynarodow± Federację Campingu i Caravaningu i rozprowadzany przez narodowe organizacje campingowe.
Karnet campingowy stanowi dowód tożsamo¶ci, potrzebny do zdeponowania w administracji dowolego kempingu na terenie Europy, dzięki czemu z powodzeniem zastępuje paszport.
Posiadacz karnetu oraz wszystkie osoby, podróżuj±ce z nim tym samym samochodem (ł±cznie do 7 osób) s± objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialno¶ci cywilnej oraz ubezpieczeniem od nieszczę¶liwych wypadków.
Obowi±zuje ono wył±cznie na terenie campingu.
Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania do maksymalnej kwoty 2,5 miliona SFr (franków szwajcarskich).
Karnet ważny jest przez 1 rok od daty jego wystawienia.
Jak kupić Karnet Campingowy CCI
Karnet Campingowy CCI można zakupić:
1.   bezpo¶rednio w biurze Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu [od poniedziałku do pi±tku w godz. 10.oo-14.3o]
2.   wysyłkowo, za po¶rednictwem poczty lub przez internet.
Kupuj±c karnet w biurze Federacji należy:
na miejscu wypełnić wniosek o karnet, który znajduje się w biurze PFCC oraz dokonać zapłaty w kwocie 45,oo zł. Karnet otrzymuje się od ręki.
Kupuj±c karnet wysyłkowo, za po¶rednictwem poczty lub przez internet należy:
1. Wypełnić wniosek o karnet (wniosek do wyboru w wersji pdf lub doc.):
     
2. Dokonać wpłaty w kwocie 53,oo zł (karnet CCI 45 zł + koszt wysyłki 8 zł)
    na konto Federacji nr 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168
3. Wypełniony wniosek przesłać do biura Federacji e-mailem lub poczt±, wraz z potwierdzeniem zapłaty za karnet.
Po otrzymaniu wypełnionego wniosku i dowodu wpłaty Federacja prze¶le karnet na podany adres w terminie ok. 15 dni.
Zasady ubezpieczenia odpowiedzialno¶ci cywilnej w ramach międzynarodowej karty campingowej w 2018 roku [wersja angielska i polska]
Polska Federacja Campingu i Caravaningu zaprasza do zakupu karnetu w Federacji.
Adres biura Federacji:
POLSKA FEDERACJA CAMPINGU I CARAVANINGU
02-620 Warszawa, ul. Puławska 102 lok. 2

tel. 22 810 60 50
e-mail: biuro@pfcc.eu
Cena karnetu wynosi :
» 45 zł - przy zakupie w biurze PFCC
» 53 zł (karnet CCI 45 zł + koszt wysyłki 8 zł) - przy wysyłce poczt±
UWAGA:
W zwi±zku z tym, że Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu zaprzestała od 2012 roku wydawania broszur do karnetów z wykazem campingów udzielaj±cych zniżek na karnety CCI, aktualny wykaz obiektów polskich, które udzielaj± zniżek na karnety CCI, znajduje się na stronach internetowych PFCC:
 Wykaz campingów europejskich udzielaj±cych zniżek na karnety CCI (Wykaz F.I.C.C.)
 
             REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50