Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
Liczba wejść w 2021:
  
Darmowy Kurs CSS
Darmowy Kurs CSS            REKLAMA            
    
 
 
Informacje zawarte na stronie internetowej PFCC stanowią własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie i drukowanie informacji zawartych na stronach internetowych Federacji w całości lub w części bez pisemnej zgody PFCC jest zabronione.
AKTUALNO¦CI

Informujemy, że w zwi±zku z pandemi± koronawirusa kontakt z biurem PFCC wył±cznie przez:
telefon nr 519 827 198 (poniedzialek - piątek w godz. 9.3o-16.oo) lub przez e-mail: biuro@pfcc.eu

9.09.2021
¦wiatowy Kongres Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu w Polsce
w 2023 r.

PFCC informacje, że podczas ¦wiatowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu, ktory odbył się w dniu 9.09.2021 r., w La Guarda w Hiszpanii przyznano Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu organizację w 2023 r. w Polsce ¦wiatowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu. Podczas tego Kongresu wybrane zostan± również nowe władze F.I.C.C. na lata 2023-2026. Przyznanie PFCC organizacji ¦wiatowego Kongresu jest dużym wyróżnieniem naszej organizacji i potwierdzeniem jej ważnej roli w międzynarodowym ruchu campingowym.


1.09.2021
Informacja o "Mapie Campingów" wydanej przez Europilot

PFCC informacje, że "Mapa Campingów" wydana przez firmę Europilot (okładka mapy na zdjęciu obok) i rozpowszechniana w kraju zawiera niezgodne ze stanem faktycznym informacje o polskiej bazie campingowej.
Z wydaniem tej mapy PFCC nie miała nic wspólnego.
Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest jedyn± organizacj± w kraju, która dysponuje aktualnymi, stale aktualizowanymi informacjami o bazie campingowej w Polsce.
Aktualne informacje o bazie campingowej w Polsce prezentowane s± przez PFCC na naszej stronie internetowej, w Narodowym Portalu Turystycznym, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz na mapie "Polska Mapa Campingów" wydanej przez PFCC (oferta zakupu poniżej).


1.09.2021
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów” (wydanej w czerwcu 2019 r.). Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


1.09.2021
Podróże po Europie w czasie COVID-19

PFCC przedstawia informacje o zasadach podroży turystów poza granicami Polski w okresie COVID-19.
» Informacje dla podróżnych.


1.09.2021
Międzynarodowe Karnety Campingowe CCI w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


Zobacz wcze¶niejsze informacje z lat 2017-2021

         

 
             REKLAMA            


 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50