Polska Federacja Campingu i Caravaningu
 
rok liczba odwiedzin
2024
Wyszukiwarka
Darmowy Kurs CSS
WARSZAWA
booked.net
Darmowy Kurs CSS
j

            REKLAMA            

 
 
Informacje zawarte na stronie internetowej PFCC stanowią własność Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Wszelkie prawa zastrzeżone! Rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie i drukowanie informacji zawartych na stronach internetowych Federacji w całości lub w części bez pisemnej zgody PFCC jest zabronione.

SOLIDARNI Z UKRAINˇ  flaga-ukrainy
1964 - 2024 (60 LAT PFCC)
AKTUALNO¦CI

Kontakt z biurem PFCC przez:
telefon nr 519 827 198, 22 810 60 50 (poniedzialek - piątek w godz. 9.oo-15.3o) lub przez e-mail: biuro@pfcc.eu


10.05.2024
Międzynarodowy Zlot Campingowy z okazji 60-lecia PFCC

Z okazji 60-lecia PFCC organizuje w dniach 27.07-1.08.2024 r. Międzynarodowy Zlot Campingowy na campingu nr 226
w Rozalinie koło Warszawy. Zapraszamy do uczestnictwa w imprezie. Zaproszenie na zlot wysłane zostalo do wszystkich organizacji campingowych zrzeszonych w F.I.C.C.
Prosimy o zapoznanie się z informacj± o międzynarodowym zlocie


10.05.2024
Nagrody dla uczestników Międzynarodowego Zlotu Campingowego z okazji 60-lecia PFCC

Trzy węgierskie campingi ufundowały atrakcyjne nagrody dla ekip uczestników Jubileuszowego Zlot PFCC w Rozalinie.
Prosimy o zapoznanie się z tymi obiektami:

           

10.05.2024
Współpraca z węgierskim portalem campingowym "Campinform.eu".

PFCC nawi±zała kontakt z węgierskim portalem "Campinform.eu", ktory oferuje korzystn± współpracę z węgierskimi campingami. Szczegóły ogłoszone zostan± przez węgierskiego partnera podczas Międzynarodowego Zlotu PFCC z okazji 60-lecia Federacji w Rozalinie w dniach 27.07-1.08.2024 r.
Zachęcamy do zapoznania się z portalem oraz z proponowanymi przez portal kempingami na Węgrzech:
     


2.05.2024
Kalendarz imprez na 2024 r.

PFCC opublikowała na podstronie internetowej "Kalendarz imprez" imprezy krajowe i zagraniczne organizowane w 2024 r. przez PFCC, narodowe federacje campingowe i kluby caravaningowe. Zapraszamy do udzialu w imprezach.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


2.05.2024
Wydawnictwa PFCC

PFCC uruchomiła podstronę pt. Wydawnictwa. Zawiera ona wydawnictwa: "Campingi w Polsce" oraz "Baza campingowa
w Polsce w 2023 r.", które wykonane zostały w ramach realizacji zadania publicznego na 2023 r., dofinansowango ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawart± umow± nr 2023/0006/0297/UDOT/DT/BP oraz wydawnictwo :Jak zorganizować camping".
Przewodnik "Campingi w Polsce" zawiera wył±cznie campingi (obiekty posiadajace kategorię).
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


2.05.2024
Najnowsze wydanie „Polskiej Mapy Campingów” z 2023 roku w sprzedaży

PFCC prowadzi sprzedaż najnowszej mapy „Polska Mapa Campingów”. Wydanie 2023 r.
Mapa zawiera aktualn± sieć drogow± w Polsce oraz wykaz campingów w Polsce z lokalizacj± GPS wraz dokładn± informacj± o każdym obiekcie.
Prosimy o zapoznanie się z informacj±:


2.05.2024
 Międzynarodowe Karnety Campingowe CCI w sprzedaży

 PFCC prowadzi sprzedaż Międzynarodowych Karnetów Campingowych CCI uprawniaj±cych do zniżek oraz
 ubezpieczenia na campingach w Polsce i w Europie.
 Prosimy o zapoznanie się z informacj±:Zobacz informacje z 2024 r.
 
 


dodaj obiekt

Jak skategoryzować obiekt


            REKLAMA            

 
 
biuro@pfcc.eu

  Polska Federacja Campingu i Caravaningu,
02-620 Warszawa ul. Puławska 102 lok. 2, tel. 22 810 60 50